Výuka

Nabízíme Vám výuku anglického, německého, francouzského, ruského, španělského a českého jazyka pro všechny věkové skupiny a úrovně.

 

Pro výuku všech jazyků se můžete zvolit ze tří různých typů výuky – individuální výuka, privátní minikurz a skupinový kurz.

Individuální výuka 

Typ výuky vhodný především pro studenty se specifickými požadavky na výuku. Lektor se věnuje pouze Vám a může tedy zcela uzpůsobit plán výuky Vašim potřebám.

Délka i intenzita výuky dle požadavků studenta.

Privátní minikurz 

Výuka pro skupinku 2-3 studentů, oblíbený kompromis mezi skupinovou a individuální výukou.

Výuka obvykle probíhá v 60minutových nebo 90minutových lekcí, dle přání studentů.

Skupinový kurz

Výuka pro skupinku 4-6 studentů nabízí spoustu konverzace v cizím jazyce nejen s lektorem, ale i se spolužáky a je pro studenty velmi motivující. Díky maximálnímu počtu 6 studentů ve skupině má lektor stále možnost individuálního přístupu ke studentům.

Výuka probíhá 1x týdně v 90minutových lekcích.

 

Práva a povinnosti studentů

Pravidla naší jazykové školy týkající se práv a povinností studentů  najdete zde.